تاییده ها یا Approval های روغن موتور چیست؟

نوشته شده در : می 9, 2021 /

تاییده ها یا Approval های روغن موتور به مجوزهایی گفته می شود که دارای مدت معلوم و صرفا برای محصول خاص با استاندارد مشخص SEA , API توسط کمپانی خودرو سازی صادر میگردد.

نظرهای کاربران