نقطه اشتعال یا Flash point چیست؟

نوشته شده در : 08 می 2021 /
نقطه اشتعال یا Flash point چیست؟

نقطه اشتعال درجه حرارتی است که در آن روغن موتور به اندازه ای بخار شده که به محض مجاورت با یک شعله به سرعت مشتعل میشود. در نتیجه هر چقدر نقطه اشتعال بالاتر باشد احتمال کم کردن روغن موتور اتومبیل کمتر است.

نظرهای کاربران

انتخاب خودرو / موتورسیکلت