نمایش 1-7 از 105 نتیجه

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک میتسوبیشی Asx اصلی (خنک کن)
6 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک میتسوبیشی Asx اصلی (خنک کن)
595,000 تومان 635,000 تومان بروزرسانی 22 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک میتسوبیشی Asx اصلی (خنک کن)
595,000 تومان 635,000 تومان بروزرسانی 12 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک میتسوبیشی ASX اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را در سلامت گیربکس خودرو ایفا میکند. …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک تویوتا یاریس 2005-2013 موتور 1300cc اصلی جنیون
14 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک تویوتا یاریس 2005-2013 موتور 1300cc اصلی جنیون
950,000 تومان 1,100,000 تومان بروزرسانی 24 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک تویوتا یاریس 2005-2013 موتور 1300cc اصلی جنیون
950,000 تومان 1,100,000 تومان بروزرسانی 28 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک تویوتا یاریس 1300cc 2005 و 2006 و 2007 و 2008 و 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2013 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک نیسان تیانا اصلی
5 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک نیسان تیانا اصلی
695,000 تومان 735,000 تومان بروزرسانی 29 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک نیسان تیانا اصلی
695,000 تومان 735,000 تومان بروزرسانی 28 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک نیسان تیانا اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را در سلامت گیربکس خودرو ایفا میکند. …

فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای توسان 2400cc 2011-2015  اصلی جنیون
12 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای توسان 2400cc 2011-2015 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 15 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای توسان 2400cc 2011-2015 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 34 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای توسان 2400 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش …

فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای  سوناتا LF 2015-2018 اصلی جنیون
12 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای سوناتا LF 2015-2018 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 35 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای سوناتا LF 2015-2018 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 28 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای سوناتا LF 2015 و 2016 و 2017 و 2018 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی …

فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای  سوناتا YF 2011-2014 اصلی جنیون
12 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای سوناتا YF 2011-2014 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 35 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای سوناتا YF 2011-2014 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 25 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای سوناتا YF 2011 و 2012 و 2013 و 2014 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی …

فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای النترا 1800cc اصلی جنیون
12 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای النترا 1800cc اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 25 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای النترا 1800cc اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 12 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای النترا 1800 2013 و 2014 و 2015 و 2016 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی …

فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای ولستر اصلی جنیون
12 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای ولستر اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 18 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای ولستر اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 26 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای ولستر اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را در سلامت گیربکس خودرو ایفا میکند. روغن …

فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای i40 اصلی جنیون
12 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای i40 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 18 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای i40 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 22 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک هیوندای i40 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را در سلامت گیربکس خودرو ایفا میکند. روغن …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج QL 2000cc 2016-2018 اصلی جنیون
12 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج QL 2000cc 2016-2018 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 28 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج QL 2000cc 2016-2018 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 22 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج QL 2000cc 2016 و 2017 و 2018 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج 2011-2015 اصلی جنیون
12 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج 2011-2015 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 16 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج 2011-2015 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 38 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج 2400cc 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی …

انتخاب خودرو