نمایش 1-1 از 4 نتیجه

روغن ترمز آبی DOT4 فومن شیمی
15 % تخفیف
تعویض رایگان
250 سی سی
روغن ترمز آبی DOT4 فومن شیمی
28,800 تومان 34,000 تومان
روغن ترمز آبی DOT4 فومن شیمی
28,800 تومان 34,000 تومان

مطابـق با اسـتاندارد ملی ایـــران ۳۶۳، مطابق با اسـتاندارد FMVSS116 DOT4، نقطه جوش۲۵۰ درجـه سانتـیگراد، نقـطه جوش مرطوب ۱۶۰ درجـه سانتیگراد.

روغن ترمز زرد DOT3 فومن شیمی
12 % تخفیف
تعویض رایگان
250 سی سی
روغن ترمز زرد DOT3 فومن شیمی
25,500 تومان 29,000 تومان
روغن ترمز زرد DOT3 فومن شیمی
25,500 تومان 29,000 تومان

مطابـق با اسـتاندارد ملی ایـــران ۳۶۳، مطابق با اسـتاندارد FMVSS116 DOT3، نقطه جوش ۲۴۰ درجـه سانتـیگراد، نقـطه جوش مرطوب ۱۵۰ درجـه سانتیگراد.

صفحه خودرو