نقطه ریزش یا Pour Point چیست؟

نوشته شده در : 08 می 2021 /

نقطه ریزش حداقل دمایی که روغن در آن جاری می گردد. هرچقدر روغن تغییرات کمتری در مقابل کم شدن دما از خود نشان دهد کیفیت مرغوب تری دارد. ابتدای تغییرات دمایی در روغن به صورت ابری شدن نمودار میشود.

نظرهای کاربران

انتخاب خودرو / موتورسیکلت