همه چیز در مورد سطح کیفی روغن موتور

نوشته شده در : می 9, 2021 /

سطح کیفی روغن موتور با استاندار های متفاوتی بیان میشود که این استاندارد ها عبارتند از :

استاندارد آمریکایی انستیتو نفت آمریکا API ، استاندارد اروپایی ACEA ، استاندارد ژاپنی JASO و استاندارد روسی AAE , GOST . در اینجا استاندارد روغن موتور مربوط به API آورده شده است:

انستیتو نفت آمریکا برای طبقه بندی و جدا سازی روغن ها بر حسب کیفیت و فناوری ساخت آن ها اقدام به کدگذاری خاصی نموده است.

این کدها شامل دو حرف میباشند; حرف اول معرف بنزینی یا دیزلی بودن روغن موتور است.

حرف دوم نمایانگر کیفیت و فناوری ساخت روغن میباشد که بر حسب حروف الفبای انگلیسی، از حرف A شروع شده و تاکنون در مورد خودروهای بنزینی تا حرف N و در مورد خودروهای دیزلی تا حرف J ارتقا یافته است. برای خودروهای دیزلی بعد از حروف مذکور، در مواردی اعداد 2 یا 4 نیز دیده میشود که نیسان دهنده ی این است که برای موتورهای 2 یا 4 زمانه طراحی شده است.

همواره نوع ارتقا یافته ی روغن موتور، خواص روغن های قبلی را نیز دارد; یعنی میتوان از آن روغن برای خودروهایی که در دفترچه راهنمایشان انواع قدیمی تر روغن پیشنهاد شده است، استفاده نمود. اما عکس این موضوع صحیح نیست;

یعنی استفاده از روغن موتور قدیمی تر با کد پایین تر برای موتوری که روغنی با کد جدید برای آن پیشنهاد شده است، بسیار مضر میباشد.

در حال حاضر اکثر روغن ها قابلیت تامین نیازهای هر دو نوع موتور بنزینی و دیزلی را دارند که برای این روغن ها استاندارد به صورت دو کدی نوشته میشود، برای مثال API:SG/CD

در جدول زیر کدهای API برای خودروهای بنزینی براساس ساخت ساخت خودرو آورده شده است.

 • SA: روغن پایه، گاهی مواد ضد کف و کاهنده نقطه ی ریزش دارد. برای هیچیک از موتورهای امروزی قابل استفاده نیست.
 • SB: مقدار کمی مواد ضداکسید شدن و ضدساییدگی دارد. برای موتورهای مدل سال 1930 تا 1963 مناسب بوده است.
 • SC: مواد افزودنی ضد خوردگی، ضد ساییدگی و مقداری مواد افزودنی پاک کننده در آن وجود دارد. برای خودروهای بنزینی مدل 1964 تا 1967 مناسب است.
 • SD: مانند SC است با این تفاوت که مواد افزودنی بیشتری دارد. مناسب برای موتور های مدل 1968 تا 1971 است.
 • SE: مانند روغن SC و SD است ولی سطح بالاتری دارد. برای موتورهای مدل 1972 تا 1979 مناسب است.
 • SF: مانند روغن SE است ولی خاصیت ضدساییدگی و ضداکسید شوندگی بیشتری دارد. برای موتورهای مدل 1980 تا 1988 مناسب است.
 • SG: دارای مواد افزودنی روغن SF است و برای خودروهای بنزینی مدل 1933 تا 1989 مناسب است.
 • SH: دارای مواد افزودنی روغن SG با مقدار بیشتر است و موارد مربوط به ایمنی محیط زیست نیز در آن لحاظ شده است.
 • برای مدل های 1994 تا 1996 مناسب است.
 • SJ: دارای سطح کیفی روغن موتور های بنزینی ممتاز است و برای موتورهای مدل 1997 تا 2001 مناسب است.
 • SL: بالاترین سطح کیفی روغن موتور بنزینی در استاندار API و ناسب برای خودروهای ساخته شده از نیمه دوم سال 2002 است.
 • SM: برای مدل های اواخر سال 2004
 • SN: قابل استفاده در تمام موتور خودروهایی که از سال 2010 تا 2011 طراحی شده است
 • گرید های سبک این روغن موتور صرفه جویی قابل ملاحظه ی در مصرف سوخت فراهم می آورد. برخی روغنهای SN دارای استاندارد ILSAC از نظر کیفیت حفظ انرژی هستند.

در جدول زیر کدهای API برای خودروهای دیزلی بر اساس سال ساخت خودرو، آورده شده است:

 • CA: شامل مواد پاک کننده و ضدخوردگی میباشد. برای موتورهای دیزلی سبک مدل سالهای 1940 تا 1950 مناسب است.
 • CB: برای موتورهای دیزلی سبک مدل 1949 تا 1960 که سوخت حاوی گوگرد بیشتری به کار میبردند، مناسب است.
 • CC: شامل مواد افزودنی پاک کننده و ضدخوردگی بوده و برای موتورهای دیزلی سبک مدل سال های 1961 به بعد مناسب است.
 • CD: شامل مواد افزودنی ضدخوردگی، ضدسایش، پاک کننده است و برای موتورهای دیزلی سوپرشارژ و با سوخت محتوی گوگرد زیاد، مناسب است و در سال 1955 معرفی شد.
 • CF: روغن موتور تک درجه ای مناسب برای موتورهای دیزلی سنگین سوپر شارژ و توربو شارژ است که در سال 1984 معرفی شده است و میتواند جایگزین روغن CD شود.
 • CF-2: روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزل دوزمانه است که در سال 1994 معرفی شده است که میتواند جایگزین CD-II شود.
 • CF-4: روغن موتور چند درجه ای مناسب برای موتورهای دیزل سنگین سوپر شارژ و توربو شارژ مدل 1990 است.
 • CG-4: مانند روغن CF4 است ولی برای مدل سال 1995 و برای مصرف با سوخت هایی که کمتر از 0.5 درصد گوگرد دارند.
 • CH-4: برای موتورهای دیزلی سنگین سوپر شارژ و توربو شارژ مدل 1998 مناسب است.
 • CI-4: روغن مخصوص موتورهای دیزلی سبک، متوسط و سنگین با ویژگی کاهش اکسید های نیتروژن تا 50 درصد با استفاده از گازهای خروجی خنک شده از اگزوز به عنوان جایگزین اکسیژن. این روغن به منظور مقابله با اسید های حاصل از NOX دارای قابلیت ذخیره بالاتری است.
 • CJ-4: معرفی شده در سال 2006 برای موتورهای سرعت بالا چهارزمانه. این روغن موتور طراحی شده تا استاندارد های تولید آلایندگی مدل سال 2007 در ائبان را دارا باشد. روغن های API CJ4 از حد معیار های عملکرد استاندارهای قبلی فراتر رفته و میتوانند به طور موثری موتورهای نیازمند سرویس این نوع API را روغن کاری نمایند.

نظرهای کاربران