تفاوت بین پینت و کوارت و لیتر

نوشته شده در : اکتبر 7, 2020

مقیاسی برای اندازه‌گیری مواد مایع یا جامد، برابر با دو پینت یا ۱.۱۳۶ لیتر. یک کوارت مایع برابر با ۰.۹۴۶ لیتر و کوارت جامد، معادل ۱.۱۰۱ لیتر است. کوارت Quart واحدی برای اندازه گیری حجم بوده و برابر با یک چهارم گالون، دو پینت و چهار پیمانه است. از آن‌جا که …