روغن موتور سپاهان مدل دیزل اسپیدی CD حجم 20 لیتر (40)

مشخصات فنی

ویژگی مقدار
نقطه ریزش -12
گرانروی روی 40 درجه 0
دانسیته 0.905
تعداد در کارتن 1
گرانروی روی 100 درجه 15
نقطه اشتعال 250
TBN 8
شاخص گرانروی 90
کشور ایران
نوع بسته بندی پلاستیکی
انتخاب خودرو