نمایش 1-1 از 2 نتیجه

روغن ترمز زرد DOT3 فومن شیمی
13 % تخفیف
تعویض در محل
250 سی سی
روغن ترمز زرد DOT3 فومن شیمی
41,000 تومان 47,000 تومان آخرین بروزرسانی 31 دقیقه پیش
روغن ترمز زرد DOT3 فومن شیمی
41,000 تومان 47,000 تومان آخرین بروزرسانی 22 دقیقه پیش

مطابـق با اسـتاندارد ملی ایـــران ۳۶۳، مطابق با اسـتاندارد FMVSS116 DOT3، نقطه جوش ۲۴۰ درجـه سانتـیگراد، نقـطه جوش مرطوب ۱۵۰ درجـه سانتیگراد.

روغن ترمز آبی DOT4 فومن شیمی
تعویض در محل
250 سی سی
روغن ترمز آبی DOT4 فومن شیمی
49,000 تومان آخرین بروزرسانی 30 دقیقه پیش
روغن ترمز آبی DOT4 فومن شیمی
49,000 تومان آخرین بروزرسانی 34 دقیقه پیش

مطابـق با اسـتاندارد ملی ایـــران ۳۶۳، مطابق با اسـتاندارد FMVSS116 DOT4، نقطه جوش۲۵۰ درجـه سانتـیگراد، نقـطه جوش مرطوب ۱۶۰ درجـه سانتیگراد.

انتخاب خودرو