نمایش 1-1 از 15 نتیجه

فیلتر گیربکس اتوماتیک جک S5 اصلی
9 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک جک S5 اصلی
1,220,000 تومان 1,340,000 تومان بروزرسانی 12 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک جک S5 اصلی
1,220,000 تومان 1,340,000 تومان بروزرسانی 24 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک جک S5 دوکلاچه اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را در سلامت گیربکس خودرو ایفا میکند. …

فیلتر هوا جک S3
32 % تخفیف
فیلتر هوا جک S3
125,000 تومان 185,000 تومان بروزرسانی 38 دقیقه پیش
فیلتر هوا جک S3
125,000 تومان 185,000 تومان بروزرسانی 29 دقیقه پیش

فیلتر روغن جک J4 اصلی ژاپن
29 % تخفیف
فیلتر روغن جک J4 اصلی ژاپن
355,000 تومان 500,000 تومان بروزرسانی 15 دقیقه پیش
فیلتر روغن جک J4 اصلی ژاپن
355,000 تومان 500,000 تومان بروزرسانی 11 دقیقه پیش

فیلتر روغن جک J4 وارداتی اصلی ساخت کشور ژاپن میباشد. این فیلتر روغن با بسیاری از خودرو ها سازگار است. این کد فیلتر برای برخی از خودرو های ساخت چین و مونتاژ داخل نیز میتوان استفاده نمود. اما سوال اصلی که پیش می آید این است که چگونه متوجه بشویم. …

فیلتر هوا جک J4
34 % تخفیف
فیلتر هوا جک J4
199,000 تومان 300,000 تومان بروزرسانی 10 دقیقه پیش
فیلتر هوا جک J4
199,000 تومان 300,000 تومان بروزرسانی 10 دقیقه پیش

فیلتر کابین جک J4 وارداتی اصلی
21 % تخفیف
فیلتر کابین جک J4 وارداتی اصلی
155,000 تومان 195,000 تومان بروزرسانی 35 دقیقه پیش
فیلتر کابین جک J4 وارداتی اصلی
155,000 تومان 195,000 تومان بروزرسانی 11 دقیقه پیش

فیلتر کابین جک J4 ساخت کشور کره میباشد. این فیلتر کابین تنها با خودرو جک J4 سازگار است. این کد فیلتر برای هیچ کدام از خودرو های ساخت چین و مونتاژ داخل قابل استفاده نیست. اما سوال اصلی که پیش می آید این است که چگونه متوجه بشویم. که آیا …

فیلتر روغن جک S3 اصلی ژاپن
29 % تخفیف
فیلتر روغن جک S3 اصلی ژاپن
355,000 تومان 500,000 تومان بروزرسانی 37 دقیقه پیش
فیلتر روغن جک S3 اصلی ژاپن
355,000 تومان 500,000 تومان بروزرسانی 17 دقیقه پیش

فیلتر روغن جک S3 اصلی ساخت کشور ژاپن میباشد. این فیلتر روغن با بسیاری از خودرو ها سازگار است. این کد فیلتر برای برخی از خودرو های ساخت چین و مونتاژ داخل نیز میتوان استفاده نمود. اما سوال اصلی که پیش می آید این است که چگونه متوجه بشویم. که …

فیلتر روغن جک J5 اصلی ژاپن
29 % تخفیف
فیلتر روغن جک J5 اصلی ژاپن
355,000 تومان 500,000 تومان بروزرسانی 15 دقیقه پیش
فیلتر روغن جک J5 اصلی ژاپن
355,000 تومان 500,000 تومان بروزرسانی 26 دقیقه پیش

فیلتر روغن جک J5 وارداتی اصلی ساخت کشور ژاپن میباشد. این فیلتر روغن با بسیاری از خودرو ها سازگار است. این کد فیلتر برای برخی از خودرو های ساخت چین و مونتاژ داخل نیز میتوان استفاده نمود. اما سوال اصلی که پیش می آید این است که چگونه متوجه بشویم. …

فیلتر بنزین جک J3 وارداتی اصلی
15 % تخفیف
فیلتر بنزین جک J3 وارداتی اصلی
115,000 تومان 135,000 تومان بروزرسانی 28 دقیقه پیش
فیلتر بنزین جک J3 وارداتی اصلی
115,000 تومان 135,000 تومان بروزرسانی 30 دقیقه پیش

صافی بنزین جک J3 ساخت کشور چین میباشد. این فیلتر بنزین به بسیاری از خودرو ها سازگار است. این کد فیلتر برای برخی از خودرو های ساخت چین و مونتاژ داخل نیز میتوان استفاده نمود. اما سوال اصلی که پیش می آید این است که چگونه متوجه بشویم. که آیا …

فیلتر کابین جک S3 اصلی وارداتی
10 % تخفیف
فیلتر کابین جک S3 اصلی وارداتی
122,000 تومان 135,000 تومان بروزرسانی 16 دقیقه پیش
فیلتر کابین جک S3 اصلی وارداتی
122,000 تومان 135,000 تومان بروزرسانی 39 دقیقه پیش

فیلتر کابین جک S3 وارداتی اصلی ساخت کشور چین میباشد. این فیلتر کابین تنها با خودرو جک S3 سازگار است. این کد فیلتر برای هیچ کدام از خودرو های ساخت چین و مونتاژ داخل قابل استفاده نیست. اما سوال اصلی که پیش می آید این است که چگونه متوجه بشویم. …

فیلتر کابین جک J5
32 % تخفیف
فیلتر کابین جک J5
75,000 تومان 110,000 تومان بروزرسانی 17 دقیقه پیش
فیلتر کابین جک J5
75,000 تومان 110,000 تومان بروزرسانی 27 دقیقه پیش

فیلتر کابین جک J5  ساخت کشور چین میباشد. این فیلتر کابین تنها با خودرو JAC J5 سازگار است. این کد فیلتر برای هیچ کدام از خودرو های ساخت چین و مونتاژ داخل قابل استفاده نیست. اما سوال اصلی که پیش می آید این است که چگونه متوجه بشویم. که آیا …

صافی بنزین جک J5
21 % تخفیف
صافی بنزین جک J5
75,000 تومان 95,000 تومان بروزرسانی 38 دقیقه پیش
صافی بنزین جک J5
75,000 تومان 95,000 تومان بروزرسانی 37 دقیقه پیش

صافی بنزین جک J5 ساخت کشور چین میباشد. این فیلتر بنزین به بسیاری از خودرو ها سازگار است. این کد فیلتر برای برخی از خودرو های ساخت چین و مونتاژ داخل نیز میتوان استفاده نمود. اما سوال اصلی که پیش می آید این است که چگونه متوجه بشویم. که آیا …

فیلتر هوا جک J5
32 % تخفیف
فیلتر هوا جک J5
99,000 تومان 145,000 تومان بروزرسانی 12 دقیقه پیش
فیلتر هوا جک J5
99,000 تومان 145,000 تومان بروزرسانی 21 دقیقه پیش

فیلتر هوا جک J5 ساخت کشور چین میباشد. این فیلتر هوا تنها با خودرو JAC J5 سازگار است. این کد فیلتر برای هیچ کدام دیگر از خودرو های ساخت چین و مونتاژ داخل قابل استفاده نیست. اما سوال اصلی که پیش می آید این است که چگونه متوجه بشویم. که …

صافی بنزین جک S5 شاسی
21 % تخفیف
صافی بنزین جک S5 شاسی
75,000 تومان 95,000 تومان بروزرسانی 35 دقیقه پیش
صافی بنزین جک S5 شاسی
75,000 تومان 95,000 تومان بروزرسانی 19 دقیقه پیش

صافی بنزین جک S5 ساخت کشور چین میباشد. این فیلتر بنزین به بسیاری از خودرو ها سازگار است. این کد فیلتر برای برخی از خودرو های ساخت چین و مونتاژ داخل نیز میتوان استفاده نمود. اما سوال اصلی که پیش می آید این است که چگونه متوجه بشویم. که آیا …

فیلتر هوا جک S5
34 % تخفیف
فیلتر هوا جک S5
99,000 تومان 150,000 تومان بروزرسانی 21 دقیقه پیش
فیلتر هوا جک S5
99,000 تومان 150,000 تومان بروزرسانی 17 دقیقه پیش

فیلتر هوا جک S5 ساخت کشور چین میباشد. این فیلتر هوا تنها با خودرو JAC S5 سازگار است. این کد فیلتر برای هیچ کدام دیگر از خودرو های ساخت چین و مونتاژ داخل قابل استفاده نیست. اما سوال اصلی که پیش می آید این است که چگونه متوجه بشویم. که …

فیلتر روغن جک S5
28 % تخفیف
فیلتر روغن جک S5
145,000 تومان 200,000 تومان بروزرسانی 13 دقیقه پیش
فیلتر روغن جک S5
145,000 تومان 200,000 تومان بروزرسانی 35 دقیقه پیش

فیلتر روغن جک S5 وارداتی اصلی ساخت کشور چین میباشد. این فیلتر روغن با بسیاری از خودرو ها سازگار است. این کد فیلتر برای برخی از خودرو های ساخت چین و مونتاژ داخل نیز میتوان استفاده نمود. اما سوال اصلی که پیش می آید این است که چگونه متوجه بشویم. …

انتخاب خودرو