نمایش 1-17 از 258 نتیجه

فیلتر کابین کیا و هیوندای 3K000 جنیون اصلی
57 % تخفیف
فیلتر کابین کیا و هیوندای 3K000 جنیون اصلی
125,000 تومان 290,000 تومان بروزرسانی 23 دقیقه پیش
فیلتر کابین کیا و هیوندای 3K000 جنیون اصلی
125,000 تومان 290,000 تومان بروزرسانی 40 دقیقه پیش

فیلتر کابین هیوندای آزرا و سوناتا 2006 و 2007 و 2008 و 2009 و 2010 و 2011 ساخت کشور کره میباشد. این فیلتر کابین تنها با خودرو هیوندای آزرا سازگار است. این کد فیلتر برای هیچ کدام از خودرو های ساخت چین و مونتاژ داخل قابل استفاده نیست. اما سوال …

تعویض در محل
فیلتر هوا کیا پیکانتو اصلی
31 % تخفیف
فیلتر هوا کیا پیکانتو اصلی
250,000 تومان 360,000 تومان بروزرسانی 35 دقیقه پیش
فیلتر هوا کیا پیکانتو اصلی
250,000 تومان 360,000 تومان بروزرسانی 31 دقیقه پیش

فیلتر هوا کیا پیکانتو ساخت کشور کره میباشد. این فیلتر هوا تنها با خودرو کیا پیکانتو سازگار است. این کد فیلتر برای هیچ کدام دیگر از خودرو های ساخت چین و مونتاژ داخل قابل استفاده نیست. اما سوال اصلی که پیش می آید این است که چگونه متوجه بشویم. که …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج QL 2000cc 2016-2018 اصلی جنیون
26 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج QL 2000cc 2016-2018 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 32 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج QL 2000cc 2016-2018 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 31 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج QL 2000cc 2016 و 2017 و 2018 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج 2011-2015 اصلی جنیون
26 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج 2011-2015 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 28 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج 2011-2015 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 36 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج 2400cc 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج شش سیلندر 2007-2010 اصلی جنیون
26 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج شش سیلندر 2007-2010 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 20 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج شش سیلندر 2007-2010 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 22 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج 2700cc 2007 و 2008 و 2009 و 2010 شش سیلندر اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو XM 3500cc 2010-2013 اصلی جنیون
26 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو XM 3500cc 2010-2013 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 28 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو XM 3500cc 2010-2013 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 12 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو 2010 و 2011 و 2012 و 2013 3500 XM اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو 2400cc 2015-2017 اصلی جنیون
26 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو 2400cc 2015-2017 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 10 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو 2400cc 2015-2017 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 19 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو 2015 و 2016 و 2017 جی تی لاین 2400 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپتیما 2700cc 2009-2010 اصلی جنیون
26 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپتیما 2700cc 2009-2010 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 27 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپتیما 2700cc 2009-2010 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 11 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپتیما 2700cc 2009 و 2010 شش سیلندر اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپتیما 2400cc 2011-2018 اصلی جنیون
26 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپتیما 2400cc 2011-2018 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 18 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپتیما 2400cc 2011-2018 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 24 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپتیما 2400cc 2011 و 2012 و 2013 و 2014 . و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2008-2009 اصلی جنیون
26 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2008-2009 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 22 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2008-2009 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 10 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2008 و 2009 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را در سلامت گیربکس …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2010-2018 2000cc اصلی جنیون
26 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2010-2018 2000cc اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 36 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2010-2018 2000cc اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 12 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو وارداتی 2000cc 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و . 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2012-2018 1600cc اصلی جنیون
26 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2012-2018 1600cc اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 38 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2012-2018 1600cc اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 28 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو وارداتی 1600 cc 2012 و 2013 و . 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپیروس اصلی جنیون
26 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپیروس اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 37 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپیروس اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 14 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپیروس اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را در سلامت گیربکس خودرو ایفا میکند. …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا پیکانتو اصلی جنیون
26 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا پیکانتو اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 10 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا پیکانتو اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 32 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا پیکانتو اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را در سلامت گیربکس خودرو ایفا میکند. …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا کادنزا اصلی جنیون
26 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا کادنزا اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 35 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا کادنزا اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 16 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا کادنزا اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را در سلامت گیربکس خودرو ایفا میکند. …

تعویض در محل
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا ریو 2016 اصلی جنیون
26 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا ریو 2016 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 32 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا ریو 2016 اصلی جنیون
999,000 تومان 1,350,000 تومان بروزرسانی 23 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا ریو 2016 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را در سلامت گیربکس خودرو ایفا …

انتخاب خودرو