نمایش 1-6 از 82 نتیجه

فیلتر کابین کیا و هیوندای 3K000 جنیون اصلی
31 % تخفیف
فیلتر کابین کیا و هیوندای 3K000 جنیون اصلی
199,000 تومان 290,000 تومان بروزرسانی 37 دقیقه پیش
فیلتر کابین کیا و هیوندای 3K000 جنیون اصلی
199,000 تومان 290,000 تومان بروزرسانی 37 دقیقه پیش

فیلتر کابین هیوندای آزرا و سوناتا 2006 و 2007 و 2008 و 2009 و 2010 و 2011 ساخت کشور کره میباشد. این فیلتر کابین تنها با خودرو هیوندای آزرا سازگار است. این کد فیلتر برای هیچ کدام از خودرو های ساخت چین و مونتاژ داخل قابل استفاده نیست. اما سوال …

فیلتر هوا کیا پیکانتو اصلی
22 % تخفیف
فیلتر هوا کیا پیکانتو اصلی
145,000 تومان 185,000 تومان بروزرسانی 36 دقیقه پیش
فیلتر هوا کیا پیکانتو اصلی
145,000 تومان 185,000 تومان بروزرسانی 40 دقیقه پیش

فیلتر هوا کیا پیکانتو ساخت کشور کره میباشد. این فیلتر هوا تنها با خودرو کیا پیکانتو سازگار است. این کد فیلتر برای هیچ کدام دیگر از خودرو های ساخت چین و مونتاژ داخل قابل استفاده نیست. اما سوال اصلی که پیش می آید این است که چگونه متوجه بشویم. که …

فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2008-2009 اصلی جنیون
20 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2008-2009 اصلی جنیون
825,000 تومان 1,025,000 تومان بروزرسانی 24 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2008-2009 اصلی جنیون
825,000 تومان 1,025,000 تومان بروزرسانی 19 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2008 و 2009 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را در سلامت گیربکس …

فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا پیکانتو اصلی جنیون
20 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا پیکانتو اصلی جنیون
825,000 تومان 1,025,000 تومان بروزرسانی 37 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا پیکانتو اصلی جنیون
825,000 تومان 1,025,000 تومان بروزرسانی 20 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا پیکانتو اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را در سلامت گیربکس خودرو ایفا میکند. …

فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا ریو 2016 اصلی جنیون
20 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا ریو 2016 اصلی جنیون
825,000 تومان 1,025,000 تومان بروزرسانی 31 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا ریو 2016 اصلی جنیون
825,000 تومان 1,025,000 تومان بروزرسانی 11 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا ریو 2016 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را در سلامت گیربکس خودرو ایفا …

فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج QL 2000cc 2016-2018 اصلی جنیون
12 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج QL 2000cc 2016-2018 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 10 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج QL 2000cc 2016-2018 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 30 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج QL 2000cc 2016 و 2017 و 2018 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی …

فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج 2011-2015 اصلی جنیون
12 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج 2011-2015 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 11 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج 2011-2015 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 30 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج 2400cc 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی …

فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو 2400cc 2015-2017 اصلی جنیون
12 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو 2400cc 2015-2017 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 35 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو 2400cc 2015-2017 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 18 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو 2015 و 2016 و 2017 جی تی لاین 2400 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش …

فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپتیما 2400cc 2011-2018 اصلی جنیون
12 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپتیما 2400cc 2011-2018 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 40 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپتیما 2400cc 2011-2018 اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 39 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپتیما 2400cc 2011 و 2012 و 2013 و 2014 . و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که …

فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2010-2018 2000cc اصلی جنیون
12 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2010-2018 2000cc اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 29 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2010-2018 2000cc اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 26 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو وارداتی 2000cc 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و . 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد …

فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2012-2018 1600cc اصلی جنیون
12 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2012-2018 1600cc اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 38 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2012-2018 1600cc اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 14 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو وارداتی 1600 cc 2012 و 2013 و . 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که …

فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو سایپا اصلی جنیون
12 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو سایپا اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 28 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو سایپا اصلی جنیون
635,000 تومان 725,000 تومان بروزرسانی 13 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سراتو سایپا 2000 و 1600 اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را در سلامت …

فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو XM 3500cc 2010-2013 اصلی جنیون
10 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو XM 3500cc 2010-2013 اصلی جنیون
560,000 تومان 625,000 تومان بروزرسانی 39 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو XM 3500cc 2010-2013 اصلی جنیون
560,000 تومان 625,000 تومان بروزرسانی 39 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو 2010 و 2011 و 2012 و 2013 3500 XM اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش …

فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج شش سیلندر 2007-2010 اصلی جنیون
6 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج شش سیلندر 2007-2010 اصلی جنیون
495,000 تومان 525,000 تومان بروزرسانی 18 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج شش سیلندر 2007-2010 اصلی جنیون
495,000 تومان 525,000 تومان بروزرسانی 29 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اسپورتیج 2700cc 2007 و 2008 و 2009 و 2010 شش سیلندر اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی …

فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپتیما 2700cc 2009-2010 اصلی جنیون
6 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپتیما 2700cc 2009-2010 اصلی جنیون
495,000 تومان 525,000 تومان بروزرسانی 40 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپتیما 2700cc 2009-2010 اصلی جنیون
495,000 تومان 525,000 تومان بروزرسانی 17 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپتیما 2700cc 2009 و 2010 شش سیلندر اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را …

فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپیروس اصلی جنیون
6 % تخفیف
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپیروس اصلی جنیون
495,000 تومان 525,000 تومان بروزرسانی 30 دقیقه پیش
فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپیروس اصلی جنیون
495,000 تومان 525,000 تومان بروزرسانی 15 دقیقه پیش

در این صفحه به بررسی فیلتر گیربکس اتوماتیک کیا اپیروس اصلی جنیون میپردازیم. با توجه به اینکه نقش این قطعه به درستی درک نشده است و در بسیاری از موارد دیده شده که کسی توجه خاصی به آن نمیکند. ولی نقش بسیار مهمی را در سلامت گیربکس خودرو ایفا میکند. …

انتخاب خودرو