روغن موتور بوش مدل الگانس SJ حجم 1 لیتر (20w-50)

مشخصات فنی

ویژگی مقدار
نقطه ریزش -22
دانسیته 0.885
شاخص گرانروی 128
گرانروی روی 40 درجه 150
گرانروی روی 100 درجه 18
تعداد در کارتن 20
نقطه اشتعال 220
TBN 9
کشور ایران
نوع بسته بندی فلزی
انتخاب خودرو