روغن موتور سپاهان مدل اسپیدی طلائی SF حجم 1 کوارت (20w-50)

طلایی

گلدن

مشخصات فنی

ویژگی مقدار
نقطه ریزش -21
گرانروی روی 40 درجه 0
دانسیته 0.890
شاخص گرانروی 122
گرانروی روی 100 درجه 19
تعداد در کارتن 20
نقطه اشتعال 235
TBN 5.5
کشور ایران
نوع بسته بندی فلزی
انتخاب خودرو