روغن موتور سپاهان مدل اسپیدی طلایی SF حجم 4 لیتر (20w-50)

گلدن

طلائی

مشخصات فنی

ویژگی مقدار
نقطه ریزش -21
گرانروی روی 40 درجه 0
دانسیته 0.890
شاخص گرانروی 122
گرانروی روی 100 درجه 19
نقطه اشتعال 235
TBN 5.5
تعداد در کارتن 6
کشور ایران
نوع بسته بندی فلزی
انتخاب خودرو