روغن موتور سپاهان مدل فرا اسپیدی SE حجم 20 لیتر (40)

مشخصات فنی

ویژگی مقدار
نقطه ریزش -12
گرانروی روی 40 درجه 0
دانسیته 0.893
تعداد در کارتن 1
گرانروی روی 100 درجه 15.5
نقطه اشتعال 234
TBN 5.5
شاخص گرانروی 85
کشور ایران
نوع بسته بندی پلاستیکی
انتخاب خودرو