روغن موتور سپاهان مدل سوپر اسپیدی SE حجم 1 گالن (50)

مشخصات فنی

ویژگی مقدار
نقطه ریزش -9
گرانروی روی 40 درجه 0
دانسیته 0.901
شاخص گرانروی 101
گرانروی روی 100 درجه 20
نقطه اشتعال 240
TBN 5.5
تعداد در کارتن 6
کشور ایران
نوع بسته بندی پلاستیکی
انتخاب خودرو