روغن گیربکس اتوماتیک ادینول XN Plus Yellow

مشخصات فنی

ویژگی مقدار
رنگ زرد
انتخاب خودرو