روغن گیربکس اتوماتیک بوش III

مشخصات فنی

ویژگی مقدار
رنگ قرمز
انتخاب خودرو